Jesteś tutaj: Filtracja Filtracja cząstek varnish

Filtracja cząstek varnish

Czym jest varnish?

Varnish (lub pokosty) to zanieczyszczenia powstające w wyniku utleniania i starzenia oleju. Mogą występować w formie zawiesiny w oleju, szlamu lub odkładać się w zbiorniku tworząc osady. Produkty te osadzają się również na ważnych komponentach układu prowadząc do awarii. Usuwając je jesteśmy w stanie wydłużyć żywotność oleju oraz komponentów układu i przywrócić go do pożądanego stanu.

Pokost tworzy się gdy spolaryzowane produkty utleniania wydzielają się z roztworu, gromadzą i osiadają na metalowej powierzchni. Powierzchnie, na których zazwyczaj tworzy się warstwa pokostu to strefy niższych temperatur, mniejszego przepływu oraz wąskie przepusty. To właśnie w tych miejscach wraz z obniżeniem rozpuszczalności rozpoczyna się proces wytrącania i niezakłóconej aglomeracji.

Usuwając z roztworu spolimeryzowane molekuły Hy-Pro ICB zabezpiecza olej przed nasyceniem, pozbawiając go zdolności do zatrzymywania charakteryzujących się znaczną gęstością, molekuł pokostów. Hy-Pro ICB powstrzymuje proces tworzenia się pokostów jeszcze przed jego rozpoczęciem, eliminując we właściwym czasie, znajdujący się jeszcze w roztworze budulec.

Konkurencyjne technologie są w stanie usunąć varnish powodujący zanieczyszczenie dopiero z chwilą nasycenia oleju lub gdy na skutek spadku temperatury oleju, ulega on wytrąceniu z roztworu. Dopiero po wytrąceniu można go usunąć, stosując elektrostatyczne oczyszczanie oleju lub głęboką filtrację, niemniej jednak olej pozostanie nasycony zanieczyszczeniami w postaci rozpuszczonej. Jedyną technologią umożliwiającą pełną eliminację pokostów jest wkład Hy-Pro ICB, którego celem są rozpuszczone zanieczyszczenia, a zatem formowanie pokostu ulega zatrzymaniu zanim proces ten zdąży się rozpocząć.

Główna siedziba SEETECH znajduje się w środkowych Niemczech w Kassel. Pełna oferta naszej firmy: www.seetechgmbh.de