Jesteś tutaj: Filtracja Filtracja cząsteczkowa

Filtracja cząsteczkowa

Zanieczyszczenie układów smarnych i hydraulicznych są powodem 75 % awarii tych systemów. Czystsza ciecz oznacza ograniczenie przestojów, większą niezawodność sprzętu, dłuższy okres żywotności cieczy i komponentów układu (patrz tabela), krótszy czas czynności konserwacyjnych oraz ograniczenie wydatków na wymianę części lub kosztowne remonty. Przeprowadzone badania laboratoryjne jak i próby ruchowe dowodzą, że filtry Hy-Pro zapewniają lepszą klasę czystości cieczy ISO.

Przenośne agregaty filtracyjne Hy-Pro FCL pozwalają filtrować olej zarówno w wolno stojącym zbiorniku jak i podczas pracy układu, pozwalając uniknąć kosztownych przestojów.
Używane przez nas wkłady z włókniny szklanej Dualglass znacznie przewyższają media celulozowe, lepiej współpracując z cieczami hydraulicznymi, syntetycznymi, rozpuszczalnikami oraz cieczami wodnymi. W porównaniu do celulozy, media szklane charakteryzują się również lepszą skutecznością filtracji i klasyfikuje się je jako „absolutne”, podczas gdy celuloza to klasa „nominalna”.

Łożysko toczne

Aktualna klasa

ISO

Docelowa klasa

ISO

Docelowa klasa

ISO

Docelowa klasa

ISO

Docelowa klasa

ISO

 

Żywotność x 2

Żywotność x 3

Żywotność x 4

Żywotność x 5

28/26/23

25/22/19

22/20/17

20/18/15

19/17/14

27/25/22

23/21/18

21/19/16/

19/17/14

18/16/13

26/24/21

22/20/17

20/18/15

19/17/14

17/15/12

25/23/20

21/19/16

19/17/14

17/15/12

16/14/11

25/22/19

20/18/15

18/16/13

16/14/11

15/13/10

23/21/18

19/17/14

17/15/12

15/13/10

14/12/9

22/20/17

18/16/13

16/14/11

15/13/10

13/11/8

21/19/16

17/15/12

15/13/10

13/11/8

-

20/18/15

16/14/11

14/12/9

-

-

19/17/14

15/13/10

13/11/8

-

-

18/16/13

14/12/9

-

-

-

17/15/12

13/11/8

-

-

-

16/14/11

13/11/8

-

-

-

15/13/10

13/11/8

-

-

-

14/12/9

13/11/8

-

-

-

Nowy olej nie jest zazwyczaj olejem czystym i nie nadaje się do zastosowania w układach hydraulicznych bądź smarnych. Na etapie samego procesu produkcyjnego oraz w trakcie transportu, nowy olej gromadzi znaczne ilości zanieczyszczeń stałych oraz wody. Typową klasą czystości ISO dla nowego oleju jest 24/22/19 podczas gdy docelową klasą czystości dla nowego oleju jest 16/14/11. Nowy olej stanowi jedno z najpoważniejszych źródeł zanieczyszczenia układu przez cząstki.

Zastosowanie przewoźnego agregatu filtracyjnego Hy-Pro FCL pozwala na skuteczną eliminację wody niezwiązanej, równolegle z zatrzymywaniem cząstek. Obecność wody niezwiązanej i rozpuszczonej w układach hydraulicznych i systemach smarnych prowadzi do przyspieszonego zużycia ciernego, korozji powierzchni metalowych, podwyższonego przewodnictwa elektrycznego, wahań lepkości, utraty właściwości smarnych, utraty własności dodatków do cieczy, nadmiernego zużycia łożysk oraz wielu innych niekorzystnych zjawisk. Przewoźne agregaty FCL oferowane są w wielu opcjach, tak by sprostać mogły każdemu wyzwaniu. Medium fitlracyjne typu „A” absorbuje wodę, zatrzymując równocześnie cząstki przy bezwzględnej skuteczności (współczynnik beta równy ßX = 200, ßX[c] = 1000).

Główna siedziba SEETECH znajduje się w środkowych Niemczech w Kassel. Pełna oferta naszej firmy: www.seetechgmbh.de